Warunki Korzystania

Prawo Autorskie

Dzieła autorskie, takie jak wszystkie projekty, grafiki, teksty i obrazy zamieszczone na tej stronie, są zastrzeżone przez Baterialaptopa.com. Bez oficjalnej zgody właściciela materiałów tych nie należy kopiować, przekazywać, wyświetlać, rozpowszechniać ani reprodukować nielegalnie w celach biznesowych lub komercyjnych.

Treść i informacje na stronie internetowej

Możesz korzystać ze źródła danych z tej witryny osobiście, jeśli musisz przestrzegać naszych Warunków użytkowania. Jeśli jednak angażujesz się w jakiekolwiek działania związane z wymianą danych ze stroną trzecią, nie możesz już pobierać, drukować ani ponownie rozpowszechniać danych. Żadne materiały i informacje zamieszczone na tej stronie nie mogą być powielane, przechowywane w systemie wyszukiwania ani przesyłane w jakiejkolwiek formie i jakimikolwiek środkami, elektronicznymi, mechanicznymi, fotokopiującymi lub redystrybuowanymi do innej osoby lub innej tożsamości. Nie powinieneś angażować się w żadne działania związane z tą witryną, które są sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa, regulacjami, Warunkami użytkowania, na które się z nami zgodziłeś. Powinieneś zgodzić się, że nie będziesz używać żadnych automatycznych urządzeń, takich jak robot lub pająk, ani procesu ręcznego do monitorowania lub kopiowania naszych stron internetowych w jakimkolwiek nieautoryzowanym celu bez naszej uprzedniej zgody.

Przyjęcie zamówienia

Należy pamiętać, że mogą istnieć pewne zamówienia, których nie jesteśmy w stanie przyjąć i musimy je anulować. Baterialaptopa.com zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do anulowania dowolnego zamówienia z dowolnego powodu. Niektóre sytuacje, które mogą skutkować anulowaniem Twojego zamówienia, obejmują ograniczenia ilości dostępnych do zakupu, nieścisłości lub błędy w informacjach o produkcie lub cenach lub problemy zidentyfikowane przez nasz dział ds. kredytów i unikania oszustw. Możemy również wymagać dodatkowych weryfikacji lub informacji przed przyjęciem jakiegokolwiek zamówienia. Skontaktujemy się z Tobą, jeśli całość lub część Twojego zamówienia zostanie anulowana lub jeśli do przyjęcia zamówienia potrzebne będą dodatkowe informacje.

Back To Top
Menu